Terug naar boven

Banisveld

Natuurgebied Banisveld ligt ten zuiden van Boxtel en vormt de verbindende schakel tussen het historische cultuurlandschap van de Mortelen en het bos- en heidelandschap van de Kampina. Het gebied beslaat 90 hectare en ligt op een voormalig stuk landbouwgrond. In 2004 is een uitzichtpunt op een kunstmatige heuvel geopend. Op de plaats waar vroeger rundveestallen stonden, is een vleermuizenkelder aangelegd. Het gebied wordt begraasd door IJslandse paarden, runderen en schapen. Na het afgraven van de bemeste bovenlaag hebben veel bijzondere plantensoorten zich er gevestigd. In het stroomdal van de Beerze is onder meer elzenbos, hop, bitterzoet en veel geurende gagel te vinden. Ook het ontdekken waard zijn de levendige amfibiepoelen en unieke vogels uit de ‘rode lijst’ van de Vogelbescherming. Bezoekers kunnen parkeren aan de Koevoortseweg in Boxtel. Het bezoekerscentrum van Het Groene Woud De Groene Poort in Boxtel is een ideaal vertrekpunt voor een ontdekkingstocht in dit natuurgebied.