Terug naar boven

Literatuurlijst

M. van Asseldonk, De Meierij ontrafeld. Plaatselijk bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, circa 1200-1832 (Tilburg 2003).

M. van Asseldonk, ‘De laatmiddeleeuwse transitie en de oorsprong van gemeintes en heerlijke rechten op de wildernis in de Meierij van ’s-Hertogenbosch’, Noordbrabants Historisch Jaarboek (2013) 13-49.

G.A. Beelen, Liempdse contreien in naam door de eeuwen heen (Liempde 2002).

G. Beex, ‘Halder (Tadia?)’, Brabants Heem 38 (1986) 277-28, www.thuisinbrabant.nl/object/brabants-heem/1878.

H. Beijers (eindred.), Het Schijndelse landschap. Cultuurhistorische notities rond bodemarchief, landschapsontwikkelingen en historische perceelsnamen (Schijndel 2003).

H. Beijers, ‘De Bodem van Elde’, www.bhic.nl/?id=11924.

H.J.A. Berendsen, Landschap in delen (Assen 1997).

R. Berkvens, Archeologische waarden in de gemeente Schijndel. Een Inventarisatie van het Schijndelse Bodemarchief. Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AWN-afdeling 23) (oktober 2002; definitieve versie april 2004), www.awn-archeologie.nl/23/awn/RapportArcheologischewaardenkaartSchijndel.pdf.

R. Berkvens, Noodopgraving van een hopveld aan de Steeg in Schijndel. Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AWN-afdeling 23) (2006 ), www.awn-archeologie.nl/23/awn/OpgravingsrapportSteeg.pdf.

R. Berkvens, A. Tol en J. Verspay, 3000 jaar historie van Best-Aarle opgegraven. Onderzoek Archol en Diachron 2011 en 2012; in Kroniek Noord-Brabants Archeologisch Genootschap, www.nbag.nl/kron0008.pdf.

A.J. Bijsterveld, ‘Het domein van de abdij van Echternach in Waalre en Valkenswaard: ontwikkeling en beheer ca. 1100-1400’, in: A. Verhoeven en F. Theuws, Het Kempenproject 3. De middeleeuwen centraal (Waalre 1989) 57-96.

A.J. Bijsterveld (red.), Het herengoed van Waalre. De heren, het kasteel en de Loondermolen, circa 1300-1940. Stichting Waalres Erfgoed (Waalre 2000).

A.J. Bijsterveld, Do ut des. Gift Giving, Memoria, and Conflict Management in the Medieval Low Countries (Hilversum 2007).

M. Bink, ‘De Romeinse tijd op de zandgronden van Noord-Brabant 1975-2011’, in: Bink, Halder, hart van Romeins Brabant?, 7-17, www.academia.edu/7156501/De_Romeinse_tijd_op_de_zandgronden_van_Noord-Brabant_1975-2011.

M. Bink, ‘Halder, hart van Romeins Brabant? 50 jaar archeologie’, in Halder. Bijdragen aan het symposium, gehouden te Sint-Michielsgestel op 28 oktober 2011. Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel (Sint-Michielsgestel 2012), www.academia.edu/7156501/De_Romeinse_tijd_op_de_zandgronden_van_Noord-Brabant_1975-2011.

H. Bleumink, CJ. Frank en J. Neefjes, Wederopbouwgebied De Scheeken. Verkennend onderzoek naar de cultuurhistorische, landschappelijke en bouwkundige waarden  (Boxtel & Nijmegen 2014), www.overland.nl/Scheeken%20Wederopbouw%20eindrapport%20Overland%20MAB%20september%202014.pdf.

C. de Bont, ‘… Al het merkwaardige in bonte afwisseling …’. Een historische geografie van Midden- en Oost-Brabant. Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem 36 (Waalre 1993).

G.J. Boots en M. Stiekema, Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Oude Bosschebaan 21 te Biezenmortel in de gemeente Haaren. Econsultancy, Rapoortnr 11030230 (9 januari 2012), www.haaren.nl/document.php?m=1&fileid=49847&f=025de3b7335504246a6549614a1ca129&attachment=1&c=102683..                          

E. Broers, G. Geerken, M. Kok, J.H. Ruijgrok en M. Verhoeven, Catalogus omgaan met water in Het Groene Woud. ARC studie ruimtelijk ontwerpen met water (2008), www.esschestroom.nl/images/Catalogustotaal.pdf.

H. Buijks, ‘De Boxtelse molens’, www.bhic.nl/de-boxtelse-molens.

H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I De Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) (’s-Gravenhage 1979), http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/obnb/#page=0&size=800&accessor=toc&source=1.

Th. Caspers (red.), Landgoederen in Noord-Brabant. Het lief en leed dat landgoed heet (Woudrichem 2012).

J. Coenen, Baanderheren, boeren en burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde (Boxtel 2004).

J.J. Cuijpers en G.G.E.M. Dirven, ‘Ontwikkeling en karakteristieken’, in: Historische boerderijen in Het Groene Woud. Handreikingen voor het behoud van het ruraal erfgoed. Stichting De Brabantse Boerderij, voor boerderij, erf, land en erfgoed (Geertruidenberg 2009).

J. Deeben en E. Rensink, ‘Het Laat-Paleolithicum in Zuid-Nederland’, in: J. Deeben e.a. (red.), De Steentijd van Nederland (Archeologie 11-12) (tweede druk; Meppel 2005) 171-199, http://nl.scribd.com/doc/45034076/De-Steentijd-Van-Nederland-Archeologie-11-12.

M. Dillo en G.A.M. Van Synghel m.m.v. E. van der Vlist, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. II De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom (Den Haag 2000), http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/obnb/#page=0&size=800&accessor=toc&source=1.

M. Dijstelbloem en H. van der Eerden, Een motte op de kerkheuvel. Meer dan een hypothese (Boxtel 2011), www.heemkundeboxtel.nl/images/stories/div_pdf/kerkheuvel_v1565.pdf.

G. Dirven, Traditionele boerenlandschappen, boerenleven en landbouwhuisdieren in Noord-Brabant (Woudrichem 2013).

J. van Doesburg, J.W. de Kort en K.A.H.W. Leenders, Zoeken naar de Antselse watermolen. Resultaten van het archeologisch onderzoek naar de verdwenen Antselse watermolen (Liempde, gemeente Boxtel, provincie Noord-Brabant) in de periode september 2008-april 2009). Rapportage Archeologische Monumentenzorg 186. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (Amersfoort 2010).

E. Drenth, ‘Het Laat-Neolithicum in Nederland’, in: J. Deeben e.a., (red.), De Steentijd van Nederland (Archeologie 11-12) (tweede druk; Meppel 2005) 333-365, http://nl.scribd.com/doc/45034076/De-Steentijd-Van-Nederland-Archeologie-11-12.

D.Th. Enklaar, Gemeene gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen (Utrecht 1941).

E. van Ermen, Het kaartboek van Averbode 1650-1680 (Brussel 1997).

G. van den Eynde en L. Toorians (red.), Moerenburg in Veelvoud. Een historische buitenplaats in Tilburg herleeft. Tilburgse Historische Reeks 17 (Tilburg 2012).

J. Franken, A. van den Oord en W. de Bakker, Oisterwijk. Een geschiedenis van meer dan 800 jaar. Oisterwijkse Historische Reeks 5 (Oisterwijk 2012).

L. Galesloot, Le livre des feudataires de Jean III, duc de Brabant (Brussel 1865).

E. Van Ginkel en L. Theunissen, Onder heide en akkers. De archeologie van Noord-Brabant tot 1200 (Utrecht 2009).

M.E.Th. de Grooth, ‘Het Vroeg-Neolithicum in Zuid-Nederland’, in: J. Deeben e.a., (red.), De Steentijd van Nederland (Archeologie 11-12) (tweede druk; Meppel 2005), 283-299, http://nl.scribd.com/doc/45034076/De-Steentijd-Van-Nederland-Archeologie-11-12.

P.-H. van Halder, Watermolens in Noord-Brabant, vroeger en nu (’s-Hertogenbosch 2010).

W. Heesters, Schijndel. Historische verkenningen (Waalre 1984).

J. Hendriks, Historische landschapselementen in de Geelders (Boxtel 2014), www.boshistorie.nl/pdf/Historische_landschapselementen_in_de_Geelders_2014.pdf.

W.A.M. Hessing, K. Klerks, R.J.J. Quak en M. Simon, Archeologische verwachtingskaart voor de gemeenten Haaren, Heusden, Loon op Zand en Vught (Amersfoort 2011). Zie: www.heusden.nl/Wonen_in_Heusden/Bouwen_en_Wonen/Monumenten_en_erfgoed..

A. de Hingh, Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon). Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 (Amsterdam 2010), www.heemkundeboxtel.nl/images/stories/div_pdf/zan_233_vakstudie_het_groene_woud_in_de_romeinse_tijd.pdf.

HNS, Het Groene Woud. Studie naar een groot, samenhangend natuurgebied in Midden-Brabant.

P. Huismans, ‘Kasterense watermolen’, www.bhic.nl/kasterense-watermolen.

E. Hupkens, ‘Fort Isabella: groei, bloei en historie’, www.bossche-encyclopedie.nl/overig/forten/fort%20isabella.htm?p1=/overig/forten/_index.1.htm?title=Forten&t1=Forten&title=Isabella.

L.J.A.M. van den Hurk, ‘The tumuli from the Roman Period of Esch. Province of North Brabant I-IV’, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 23 (1973) 189-236; 25 (1975) 69-92; 27 (1977) 91-138; 30 (1980) 367-392. (Ook verschenen als dissertatie, Nijmegen 1986.)

B. van den Hurk, ‘Een pas ontdekt graf in Huissen en de graven van Esch’, http://romeinshalder.nl/bulmaart14.pdf.

L. van den Hurk, ‘De opgravingen te Esch: een terugblik’, De Kleine Meierij (1986) 23-46.

M. van Iersel, ‘Boomkwekers en bestemmingsplannen in Brabant. Polderen, praten, vechten en het kunstje van elkaar afkijken’ (2012),  http://boom-in-business.nl/upload/artikelen/bib112bestemmingsplannen.pdf.

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad (Assen-Maastricht 1986).

F. Jansen, ‘De paters van Sparrendaal in Vught. De eerste vijftig jaar (1899-1949)’, in: Vught Vanouds. Vughtse Historische Reeks (1997) 86-106.

F. Jansen (samenstelling), De Meierij van ’s-Hertogenbosch (Wijk en Aalburg 2009).

I. de Jongh, Inventarisatierapport. Inventariserend onderzoek naar de Velderse wal in opdracht van Stichting het Groene Woud (Gent 2013).

I. de Jongh, Inventarisatierapport zuidzijde Velderse wal. Onderzoek naar het zuidelijke gedeelte van de Velderse wal, het gedeelte tussen Landgoed Velder en Landgoed Heerenbeek (Utrecht 2015), www.duthmala.nl/VelderseWal.pdf.

P. de Jongh en P. Pulles, Landschap met karakter. Een tijdsbeeld van de Meierij (Boxtel 2003).

Th. de Jongh [sic], Knooppunt Ekkersrijt: Prehistorische nederzettingen ontrafeld (gemeente Son en Breugel, N-B) Synthese en conclusies. Master thesis (Leiden 2011), https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/18833.

Th. de Jong en Sanne Beumer, Archeologisch onderzoek knooppunt Ekkersrijt-IKEA, gemeente Son en Breugel, Deel I: Wonen bij een grafheuvel uit de midden bronstijd, proefsleuven en opgraving. ACEH Rapportage 51 (Eindhoven), www.eindhoven.nl/artikelen/Rapportages-ACEH.htm.

A.P. Jungerius en H. van den Ancker, m.m.v. K. Leenders, B. Maes en P. de Jongh, Aarden wallen in het Nationale Landschap Het Groene Woud, in: H. Baas e.a., (red.), Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Zwolle 2012) 237-249, www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/tot-hier-en-niet-verder-wallenbundel_.pdf.

A.C.M. Kappelhof, ‘Het Bossche Geefhuis: het inkomen uit het vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, 1450-1810’, Varia Historica Brabantica 10 (1981) 21-54.

A.C.M. Kappelhof , ‘De hoeven van het Bossche geefhuis : Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit’, Noordbrabants Historisch Jaarboek 1 (1984) 83-142.

T. Kappelhof, ‘Vught in de Middeleeuwen (900-1300). Het raadsel van de twee kerken’, in: Vught Vanouds. Vughtse Historische Reeks 3 (1995) 7-32.

F. Kemmers, ‘Financiële crisis aan de rand van het Rijk? De muntschat van Vught opnieuw bekeken’, in: Bink, Halder, hart van Romeins Brabant?, 28-41 (www.academia.edu/7156501/De_Romeinse_tijd_op_de_zandgronden_van_Noord-Brabant_1975-2011).

K. van Kempen, ´De geschiedenis van Biezenmortel´, in: Over d’n Biezenmortel. Van buurtschap tot kleine kern (Udenhout 1993), http://home.planet.nl/~schef564/schoor/webfotos/biezenmortel.pdf.

W.H.Th. Knippenberg, ‘Oude kapellen in Noord-Brabant III’, Brabants Heem (1958) 131-139.

M. Kok, J. H. Ruijgrok en M. Verhoeven, Catalogus omgaan met water in Het Groene Woud. ARC Studie Ruimtelijk Ontwerpen met water (2007), http://edepot.wur.nl/2995.

F.P. Kortlang en K.A.H.W. Leenders, Gemeente Boxtel. Een cultuurhistorische en archeologische waardestelling van Bolle Akkers en Open Akkers in het buitengebied van Boxtel en Liempde (2006).

A. Koster, Het grafveld van Noviomagus en de rijke graven van de stedelijke elite (Nijmegen 2010).

K.A.H.W. Leenders, Het Schijndelse cultuurlandschap, een detailstudie (Schijndel 1994).

K.A.H.W. Leenders, Cultuur-historisch overzicht van het deelgebied Liempde-Nijnsel van de Ruilverkaveling Sint-Oedenrode (Den Haag 1997).

K.A.H.W. Leenders, ‘Concurrentie of navolging? Ruimtelijke planning in het centrum van Boxtel in de dertiende eeuw’, Brabants Heem 52 (2000), 59-72, http://users.bart.nl/~leenders/txt/boxbin.html.

K.A.H.W. Leenders, ‘De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht’ (2008), http://users.bart.nl/~leenders/txt/oirschot.html.

K.A.H.W. Leenders, ‘Vier generaties dorpen in het Brabantse zand’, Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 10-29.

K.A.H.W. Leenders, Wallen in Brabant (2011), www.academia.edu/1128668/WALLEN_IN_BRABANT.

K.A.H.W. Leenders, ‘500 jaar lust en plezier. Buitens en landgoederen in Noord-Brabant’, In Brabant 3/5 (2012) 4-23.

K.A.H.W. Leenders, ‘De oude toren van Oostelbeers: cultuurhistorische aspecten’ (bijgewerkte versie 14 oktober 2013), www.academia.edu/4769055/DE_OUDE_TOREN_VAN_OOSTELBEERS_CULTUURHISTORISCHE_ASPECTEN.

K. Leenders , B. Maes, A.P. Jungerius en H. van den Ancker, Oude Bossen en Wallen in Het Groene Woud. Verslag van een verkenning. Najaar 2008 (Ede 2008).

B. de Leeuw, De Hopteelt. Practische wenken en raadgevingen (Lier 1910).

W. van Leeuwen, ‘Van tuingebouwen tot spitsbogen. ’s-Hertogenbosch en de neogotiek’, Bossche Bladen (2003) 59-62.

J. Lijten, ‘Het ontstaan der schuttersgilden op het platteland van Noord-Brabant’, Campinia 22 (87, 1992) 119-141.

J. Lijten, ‘Heren van Oirschot’, www.canonvanoirschot.nl/library/files/1341767627.05.pdf.

T. Maas, ‘Nederzettingsgeschiedenis van de Brabantse zandgronden’, in: A.J. Bijsterveld, B. van der Dennen en A. van der Veen (red.), Middeleeuwen in beweging. Bewoning en samenleving in het middeleeuwse Noord-Brabant: bronnen, methodiek, nieuwe resultaten. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (1991) 44-58.

B. Maes, Inheemse bomen en struiken van Het Groene Woud. Verrassende oude boskernen in historisch landschap (’s-Hertogenbosch 2010).

M. Meffert, Inventarisatie kerktorens Noord-Brabant, concept 02/04/2013 (Den Bosch 2013).

F. Niemeijer, ‘Landelijke gebieden’, in: A. Blom e.a., Atlas van de wederopbouw in Nederland 1940-1965. Ontwerpen aan stad en land (Rotterdam 2013) 247-.310.

R. van Nooijen, ‘Een molentje op den zandweg reed …’. De wonderbaarlijke verplaatsing van l´ Infatigable, Boxtels eerste papierfabriek’ (26 mei 2012), zie http://www.heemkundeboxtel.nl/images/stories/div_pdf/de_wonderbaarlijke_verplaatsing_van_een_boxtelse_papierfabriek.pdf.

G. van den Oetelaar, Kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis op Kasteren te Liempde. Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel nr. 1 (2012).

A. van den Oord en W. van Oosterhout, Berkel-Enschot-Heukelom. Drie zielen en één bestuurlijk hart (Berkel-Enschot 1996).

K. van den Oord, J. Steenbergen, R. van Houtum en P. Goedhart, Sint Lambertuskerk: eeuwenlang de trots van het Brabantse Gemonde (Gemonde 2007).

P.N. Panken en W.J.F. Juten, ‘Drie Kempische dorpen, Waalre, Valkenswaard en Aalst’, Taxandria 10 (1903) 28-32, 50-56, 65-73, 94-101, 154-161, 207-222, 267-273 en 290-298.

H. Pel, Op de kaart gezet. Hendrik Verhees. Politicus, kaartenmaker en waterstaatkundige 1744-1813. Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel Meierij ‘Hendrik Verhees’ (Boxtel 2007).

W. Poelmans, J. van der Straaten en K. Veeling  (red), Leembossen in Het Groene Woud. Schatkamer van biodiversiteit (Woudrichem 2013).

R. Pol, Systeem aarde. Plaatbewegingen wereldwijd VWO GB54e druk 2014 (www.rinivanderpol.com/2011/02/systeem-aarde-plaatbewegingen.html).

R. van Putten, ‘Beknopte historische geografie van Moerenburg’, Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 24 (2006) 35-40.

J.A.M. Roymans en D.M.G. Keijers, De Essche Stroom, gemeente Boxtel, Haaren, Vught en Sint-Michielsgestel. Een cultuurhistorische studie van het beekdal. RAAP-rapport 1619 (2008), www.esschestroom.nl/images/eindrapport_cultuurhistorie.pdf.

N. Roymans en T. Derks (red.), De tempel van Empel. Een Herculesheiligdom in het woongebied van de Bataven (’s-Hertogenbosch 1994).

N. Roymans, T. Derks & H. Hiddink (red.), The Roman Villa of Hoogeloon and the Archaeology of the Periphery. Amsterdam Archaeological Studies 22 (Amsterdam 2014).

N. Roymans en H. Hiddink, ‘Nederzettingssporen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd op de Kraanvensche Heide te Loon op Zand’, in: H. Fokkens en N. Roymans, Nederzettingen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd in de Lage Landen (Amersfoort 1991) 111-127.

J.H. Ruijgrok en M. Kok, Verbeeld idee. De Essche Stroom. Met het oog voor het verleden een inrichting voor de toekomst (2008), www.esschestroom.nl/images/Verbeeld_idee_totaal.pdf.

H. van Sambeek en N. van de Langenberg-Scheepers, Met oog voor het verleden. Cultuurhistorie van het beekdal van de Essche Stroom (2010).

J. Sanders, Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij ’s-Hertogenbosch, 1466-1641 (Woudrichem 2012).

F.A.J.M. Scheffers, ‘De Zandkantse molen in den Biezenmortel’, De Kleine Meijerij 41 (1990), 27-40, www.snoerman.org/GetFile.aspx?File=KM%2f1990%20Zandkantse%20molen.pdf.

F.A.J.M. Scheffers, ‘“Het al oude adellijk huis de Vorselaar”, de bakermat van Biezenmortel?’, De Kleine Meierij 44 (1993), 83-100, www.snoerman.org/%28X%281%29S%28uybhrzetcxw3xhbobfwzy545%29%29/Het%20adellijk%20huis%20Vorselaar.ashx.

F. Scheffers, ‘Een historische wandeling door Biezenmortel’, http://home.planet.nl/~schef564/schoor/webfotos/biezenmortel.pdf.

F. Smulders, ‘Enige verborgen laer-namen’, Brabants Heem (1952) 59, http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/brabantsheem/brabants_heem_1952_IV_59_59.pdf.

G. Speetjes, ‘De archeologie van Oirschot’, in: H.J.M. Mijland, L.M. van Hout en J.P.J. Lijten (red.), Oog op Oirschot (Oirschot 1991) 13-14.

J. Schreurs, ‘Het Midden-Neolithicum in Zuid-Nederland’, in: J. Deeben e.a. (red.), De Steentijd van Nederland (Archeologie 11-12) (tweede druk; Meppel 2005) 301-332, http://nl.scribd.com/doc/45034076/De-Steentijd-Van-Nederland-Archeologie-11-12.

M. Schuring, Midden-Paleolithische vondsten uit Noord-Brabant. Een onderzoek naar de vondstverspreiding en landschappelijke kenmerken. Bachelorscriptie Computertoepassingen in de Archeologie (Leiden 2012), www.academia.edu/2524646/Midden-Paleolithische_Vondsten_uit_Noord-Brabant_Een_onderzoek_naar_de_vondstverspreiding_en_landschappelijke_kenmerken.

L. Theunissen, Midden-bronstijdsamenlevingen in het zuiden van de Lage Landen. Een evaluatie van het begrip ‘Hilversum-cultuur’ (Leiden 2009), www.sidestone.com/library/midden-bronstijdsamenlevingen-in-het-zuiden-van-de-lage-landen.

J. Timmers, ‘Gemertse boerderijen in soorten ofwel: De mythe van de langgevelboerderij’, Gemerts Heem (1997) 145-169, www.heemkundekringgemert.nl/images/gemertsheem/pdf/Gemerts%20Heem%201997-4%20Gemertse%20boerderijen%20in%20soorten.pdf.

J. Toebast, ‘De oudste boerderij van Nederland, 750 jaar’, http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/rce%20%201%20%202013.pdf.

L. Toorians, ‘Een Keltische etymologie voor Orthen: civitas de Ortduno tussen Uxellodunon en Orthen’, Noordbrabants Historisch Jaarboek (2004) 78-95.

L.Toorians, Zandloper. Landschap en geschiedenis van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Met vijf wandelroutes (Tilburg 2008).

L. Toorians, ‘Place-names reflecting Gaulish *coslo-dūnon: Coudun, Colembert and Heusden’, Études Celtiques 37 (2011) 153-158.

L. Toorians, ‘The place-name Caspingio and its modern relatives: Heesbeen, Hesbaye/Haspengouw and Hespen’, Zeitschrift für Celtische Philologie (ZCP) 58 (2011) 183-199.

L. Toorians, ‘Wat leren de twee monumentale inscripties uit Ruimel ons over taal?’, in: Bink, Halder, hart van Romeins Brabant?, 69-80, www.academia.edu/7156501/De_Romeinse_tijd_op_de_zandgronden_van_Noord-Brabant_1975-2011).

H. Vera, ‘.... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen’. Gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000 (Moergestel 2011).

L. Verhart en N. Arts, ‘Het Mesolithicum in Zuid-Nederland’, in: J. Deeben e.a. (red.), De Steentijd van Nederland (Archeologie 11-12) (tweede druk; Meppel 2005) 235-260, http://nl.scribd.com/doc/45034076/De-Steentijd-Van-Nederland-Archeologie-11-12.

A. Verhoeven, ‘Middeleeuwse waterputten uit Oirschot’, Campinia 16 (1986) 82-85.

A. Verhoeven, Middeleeuws gebruiksaardewerk in Nederland (8ste-13de eeuw). Amsterdam Archaeological Studies 3 (Amsterdam 1998), http://bit.ly/1chM8Mk

J. Verspay, Onzichtbare erven. Het Brabantse platteland in de Late Middeleeuwen (Diemen 2007), www.academia.edu/4195024/Onzichtbare_Erven._Het_Brabantse_platteland_in_de_Late_Middeleeuwen.

W.J.H. Verwers, North Brabant in Roman and Early Medieval Times: Habitation History (Amersfoort 1998).

Vughtse Historische Reeks.

A. de Wachter, De toepassing van wereldsysteem-analyse op geografische streken. Twee casstudies: de Kempen en noordelijk Ghana. Proefschrift UGent (2001-2002), http://buck.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/484/125/RUG01-000484125_2010_0001_AC.pdf.

M.D. Wagemans en K.H.A.W. Leenders, ‘Inventarisatie historisch landschap Oirschot’, in: Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Oirschot. Bijlage behorende bij het rapport: Kempisch erfgoed in beeld. Een regionale erfgoedkaart voor de Kempen-en A2 gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende, www.sbeo.nl/PDF_files/Catalogus%20Cultuurhistorische%20Inventarisatie%20Oirschot.pdf.

J.P. Wild, Textile Manufacture in the Northern Roman Provinces. Cambridge Classical Studies (Cambridge 1970).

W.J.H. Willems, ‘A Roman kiln at Halder, gemeente St. Michielsgestel N.B.’, in: B.L. van Beek, R.W. Brandt en W. Groenman-van Waateringe (red.), Ex Horreo. IPP 1951-1976. Cingula 4 (Amsterdam 1977) 114-129, https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/11868/1_953_085.pdf?sequence=1.

A. Willemsen, Gouden middeleeuwen. Nederland in de Merovingische wereld, 400-700 na Chr. (Zutphen 2014).

 

Websites

www.donb.nl

www.meertens.knaw.nl/bedevaart

www.canonvanoirschot.nl

www.molenbiotoop.nl

www.molendatabase.org

www.kilsdonksemolen.nl

www.kerkhovensemolen.nl

dungensemolenbakker.nl

www.degroenevesting.nl/home.htm

www.bhic.nl

www.kasteleninnederland.nl

www.brabantskasteel.nl/kastelen-lexicon.html

www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/gids-18-cultuurhistorie-ruilverkaveling-2011.pdf

Niets uit deze webpublicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De landschapscanon van Het Groene Woud is met de grootste zorg samengesteld. Voor zover mogelijk zijn alle auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen geregeld. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
Dit project is tot stand gekomen met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, Streekfonds Het Groene Woud en Stichting Streekhuis Het Groene Woud.