Terug naar boven

Keerdijk Den Dungen

In 1610 kregen de inwoners van Den Dungen van de hertog van Brabant toestemming om een nieuwe dijk aan te leggen tegen overstromingen vanuit het Bossche Broek. Rond 1629 was deze dijk opgenomen in de circumvallatie- of omsingelingslinie van Frederik Hendrik rond ’s-Hertogenbosch. Aanvankelijk hield deze dijk op bij het grondgebied van Sint-Michielsgestel, op De Keer. Pas in 1649 werd in aansluiting op het Dungense gedeelte de dijk op Gestels grondgebied doorgetrokken. Niettemin zijn er om militaire redenen nog vele overstromingen en opzettelijke inundaties geweest. Die leidden dan vaak weer tot dijkdoorbraken. De sporen daarvan zijn tot op de dag van vandaag te zien in de vorm van de Dungense wielen.[1]

De Keerdijk rond Den Dungen vormt een bijzonder landschappelijk element en strekt zich uit over het hele buitengebied ten westen van het dorp. Het is een duidelijke afscheiding tussen het relatief lage gebied rond de Kloosterstraat in het Broek en een hoger gelegen gebied met dichtere bebouwing en kleinere percelering rondom Den Dungen. Vanaf de dijk is de binnenpolder van Den Dungen goed zichtbaar met een kleinschalig besloten essenlandschap, en de buitenpolder rond de Kloosterstraat, een open en laaggelegen nat gebied.[2] (Foto A)

A - Luchtfoto van de Keerdijk in Den Dungen met enkele wielen (2014).