Terug naar boven

Landgoed Velder

Ten zuiden van Liempde ligt particulier Landgoed Velder. Het bos beslaat 180 hectare en heeft een grenswal met de hoeve van Heerenbeek. De aanwezigheid van een grenswal is kenmerkend voor zeer oude bossen en diende er onder meer voor om een bos af te bakenen als jachtgebied. Landgoed Velder is eeuwenlang geëxploiteerd als jachtdomein en ten behoeve van hakhout. Nadat het hakhout zijn functie verloor, is het landgoed omgevormd tot parkbos. In de zeventiende of achttiende eeuw is er een lanenstelsel aangelegd met punten waarop veel lanen samenkomen, waaronder het punt ‘De Negen Dreven’. Hiermee is Landgoed Velder een soort sterrenbos geworden. Het is een voorbeeld van een ‘restbos’, een bos dat sinds de Middeleeuwen bos is gebleven. Zeldzame diersoorten zoals het klein vliegend hert, middelste bonte specht en boommarter komen er nog voor.  De wegen en paden op het landgoed zijn vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers.