Terug naar boven

Het Moergestelse Broek

Het Moergestelse Broek is 107 hectare groot en ligt ten zuidoosten van Moergestel, aan weerszijden van de A58. De voormalige dotterbloemhooilanden werden in de jaren vijftig ontgonnen en ontwaterd voor de landbouw. Tot die tijd was het plas-drasgebied een van de belangrijkste locaties in de omgeving voor weidevogels.
Natuurmonumenten wil de grondwaterstand in de percelen verhogen, zodat het Moergestelse Broek weer aantrekkelijker wordt voor de grutto, kievit en andere weidevogels. Het Moergestelse Broek is goed te bereiken vanuit Café Zomerlust, het bezoekerscentrum van Het Groene Woud in Tilburg.