Terug naar boven

De Leemkuilen

De Leemkuilen is een natuurgebied van circa tachtig hectare in de gemeenten Tilburg en Haaren. De leemkuilen zijn ontstaan door het graven van leem voor de baksteenfabricage. Het gebied is sindsdien ontwikkeld tot een water- en moerasgebied. De putten zijn rijk aan amfibieën, zoals de boomkikker, kamsalamander en vinpootsalamander. Op de voormalige dammen staat elzen- en wilgenhakhout. Pionierplanten op de kale oevers zijn moeraswolfsklauw en kruipende waterweegsbree. In en aan het water groeien pilvaren, teer vederkruid en moeraswederik. Goede vertrekpunten voor verkenning zijn de dichtbij gelegen bezoekerscentra van Het Groene Woud: BallonAirPoort in Haaren en Café Zomerlust in Tilburg.