Terug naar boven

De Geelders

Ten oosten van Boxtel en ten noorden van Liempde liggen de Geelders. Het gebied bestaat uit hakhoutwallen, loofbos met dreven, populierenbosjes, heide, grasland en akkers. In het noordoosten van de Geelders stroomt de Beekse Waterloop die uitmondt in de Dommel. Tussen 1314 en 1802 hoorde de Geelders bij een groot gebied dat onverdeeld gebruikt werd door de boeren van Boxtel, Sint-Oedenrode, Schijndel en Sint-Michielsgestel: de Bodem van Elde of de Vier Gemalen. De naam Geelders is mogelijk afgeleid van ‘gelde’, wat laag en nat gebied betekent. Al in de zeventiende eeuw werd het gebied door de Kartuizers gebruikt als productiebos voor eikenhakhout. Tegenwoordig behoort leembos De Geelders tot de belangrijkste natte bosgebieden van Nederland. Door de kwijnende bomen zijn vele holten ontstaan die een schuil- of broedplaats bieden aan bosuilen of steenmarters. In de voorjaar zijn de met miljoenen bosanemonen bedekte bosbodems een lust voor het oog. De Geelders herbergt belangrijke populaties van de houtsnip en de wespendief. De Geelders ligt ten oosten van Boxtel. Er zijn twee wandelroutes in het gebied. Ontdek De Geelders vanuit De Groene Poort, het bezoekerscentrum van Het Groene Woud in Boxtel, of vanuit Winery & Herbs, het bezoekerscentrum in Schijndel.