Terug naar boven

De Gasthuiskamp

De Gasthuiskamp behoort tot het grote, oude loofboscomplex De Geelders. Het gebied bestaat uit kleinschalige weiden, akkers en nauwelijks ontsloten bos waarin zomereiken overheersen. In de struiklaag groeien lijsterbes, sporkehout, zwarte els, hazelaar en berken. De kruidlaag is rijk aan bosanemoon, welriekende agrimonie en in de bosranden groeien eenbes en grote keverorchis. Door het landgoed Gasthuiskamp loopt de Schijndelse Dijk, de weg tussen Boxtel en Schijndel. Vanaf deze weg lopen paden het gebied in. Vertrek vanuit De Groene Poort, het bezoekerscentrum van Het Groene Woud in Boxtel, of bezoekerscentrum Winery & Herbs in Schijndel