Terug naar boven

Son en Breugel

Dwars door de gemeente Son en Breugel stroomt rivier de Dommel, die beide kerkdorpen van elkaar scheidt. Son ligt op de rechter-, Breugel op de linkeroever. Vlak bij de Oude Kerktoren van Son ligt het park Vroonhoven. Haar bijzondere ligging tussen de hoger gelegen kern en de laaggelegen Dommel en Grote Beek zorgde voor een grote diversiteit aan flora en fauna en leverde de naam ‘Balkon van Son’ op. In Breugel liggen de pittoreske St. Genovevastraat en het Pieter Brueghelplein. www.sonenbreugel.nl